blank

POMYŚL ZANIM WYSLESZ !

banner_dbi2010_enPod takim hasłem przebiegały w bieżącym roku szkolnym obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole i na całym świecie. Już po raz czwarty aktywnie włączyliśmy się w organizację tego przedsięwzięcia, którego organizatorem były: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dzieci Niczyje (FDN), tworzące  Polskie Centrum Programu „Safer Internet”. Obchody DBI zostały również objęte honorowym patronatem przez Katarzynę Hall, Minister Edukacji Narodowej. Nasze działania w 2010 roku skupiły się przede wszystkim na zdiagnozowaniu uzależnienia młodzieży od Interentu, co zostało  podyktowane faktem, stwierdzonym przez nauczycieli naszej szkoły, iż każde przygotowanie do zajęć, wykonanie pracy domowej odbywa się wyłącznie z pomocą Interentu, który jest traktowany jako główne i jedyne źródło dostępnych informacji. Ponadto globalna sieć komputerowa stała się jedynym źródłem rozrywki już od najmłodszych lat.

Czytaj więcej: POMYŚL ZANIM WYSLESZ !

POWAŻNA PRÓBA !

probny_ekonomik14 kwietnia br. odbył się w naszej szkole próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista. Obejmował on część praktyczną, która polegała na opracowaniu projektu realizacji prac ekonomiczno-biurowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej hurtowni, sporządzeniem dokumentów, ewidencją operacji gospodarczych i analizą rentowności sprzedaży. Uczniowie wykonywali swoje zadania w odpowiednio przygotowanych pracowniach komputerowych, gdyż od bieżącego roku, wymogiem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jest wykonanie projektu z wykorzystaniem programów komputerowych firmy INSERT, czyli: Subiekt, Rewizor, Gratyfikant i Rachmistrz.

Czytaj więcej: POWAŻNA PRÓBA !

I miejsce w rejonowym konkursie informatycznym

IMG_5696Uczniowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, Sebastian Czerniak i Patryk Mazur (3 IE) zajęli I miejsce w I Konkursie Informatycznym dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu. Pierwszy etap konkursu polegał na samodzielnym wykonaniu strony internetowej wybranej organizacji pozarządowej z własnego lub okolicznego miasta nie posiadającej jeszcze takowej strony. W tej części konkursu wzięły udział 34 zespoły. Do drugiego etapu zakwalifikowano 17 drużyn. Jego uczestnicy rozwiązywali test z zakresu informatyki. Sebastian i Patryk byli bezkonkurencyjni. Zajęli I miejsce i cenne nagrody (netbooki). Pod tym adresem można zobaczyć nagrodzoną pracę : www.psdczarnkow.tk .
Chłopakom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Żałoba narodowa.

Non omnis moriar - To co we mnie niezniszczalne - teraz staje twarzą w twarz z Tym, który Jest!
(Jan Paweł II)

523b1a0ab00d8691d335d45f142deae5211O tym, co pozostawimy następnym pokoleniom, decydują nasze czyny. Między innymi ci, którzy odeszli 10.04.2010r., pozostawili nam wolny kraj, ojczyznę demokratyczną, zdolną do samodzielnego istnienia wśród krajów Zjednoczonej Europy. Ich strata pozostawi na zawsze ślad w naszej narodowej świadomości.

Nasza szkoła w szczególny sposób związana była z Pałacem Prezydenckim. Wielokrotnie gościliśmy w tym miejscu, odbierając z rąk Prezydenta statuetki Przedsiębiorczej Szkoły.

Niech śmierć Prezydenta, jego małżonki, członków rządu, parlamentarzystów i wszystkich pozostałych nie będzie stracona i bezowocna. Pochylmy głowy w zadumie nad ulotnością i kruchością życia, wierząc, że dzieło budowane ich rękoma, będzie rozwijało się ku lepszemu dla Polski.

 

W związku z żałobą narodową zostaną wprowadzone zmiany w planie zajęć.

 

Łącząc wyrazy współczucia:

Dyrekcja, pracownicy, uczniowie

SEMINARIUM POWIATOWE

seminarium_powiatoweW piątek, 9 kwietnia 2010 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie odbyło się seminarium rozpoczynające realizację projektu „SZKOŁA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Centralnej i południowo – zachodniej”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest opracowanie i wdrożenie ponadregionalnych programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno - komunikacyjnych, języków obcych i przedsiębiorczości. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie znalazł się wśród 15 szkół województwa wielkopolskiego, które na podstawie złożonych wniosków aplikacyjnych zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. Szkoła otrzyma pomoce dydaktyczne, a każdy z uczniów biorących udział w projekcie otrzyma bezpłatnie komplet materiałów dydaktycznych (podręczniki, zeszyty, długopisy itp.), przydatnych w kształtowaniu danej kompetencji kluczowej. Uczniowie czterech klas od roku szkolnego 2010/2011 przez okres trzech lat będą kształtować kompetencje kluczowe.

Prezentacji programu podczas seminarium dokonała pani Marta Drygała – kierownik projektu, przedstawiciel Wyższej Szkoły Ekonomiki i  Innowacji w Lublinie. Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki pan Wiesław Maszewski omówił aktualne problemy szkolnictwa zawodowego w powiecie. Kierunki zmian w oświacie powiatowej na przykładzie ZSP w Czarnkowie przedstawił dyrektor szkoły Jan Palacz, a zmiany w kształceniu praktycznym uczniów dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej Andrzej Tadla. Doradcy metodyczni: Danuta Karpińska i Maria Kaczorowska przedstawiły problemy związane z nowymi egzaminami zewnętrznymi w ramach kompetencji kluczowych. W seminarium uczestniczyli także: wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu pani Danuta Wrzeszcz, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, przedstawiciele pracodawców, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, dyrekcja, kierownicy, nauczyciele, uczniowie i przedstawicie Rady Rodziców ZSP w Czarnkowie.

Celem spotkania było poinformowanie o założeniach Projektu oraz zaangażowanie osób ze środowisk lokalnych w działania zmierzające do wytyczenia kierunków kształcenia zawodowego. Seminarium zakończyła dyskusja zgromadzonych osób na temat wzajemnych oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie przygotowania uczniów do funkcjonowania na lokalnym i regionalnym rynku pracy, a także oczekiwania szkół i uczniów wobec pracodawców.

Rozwijanie kompetencji kluczowych przez młodzież z czarnkowskiej szkoły zapewne wzmocni w przyszłości pozycję absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy, a także pozwoli bardziej świadomie kształtować własną karierę zawodową. Dotychczasowe osiągnięcia wielu naszych uczniów i absolwentów napawają nas dumą i pozwalają przypuszczać, że kolejne pokolenia, świadome swych umiejętności i kompetencji przyczynią się do wzmocnienia wizerunku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

X Powiatowy Konkurs Matematyczny

3_batycki_konkurs_jezyka_ang23 marca 2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Krzyżu Wielkopolskim spotkali się najlepsi znawcy „królowej nauk”. W tym dniu do matematycznych zmagań przystąpiło 38 uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych, wyłonionych wcześniej drogą eliminacji.

Impreza zorganizowana została dzięki wsparciu budżetu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Najlepszymi okazali się:

w kategorii licea profilowane i technika:

I miejsce: Jakub Sadek – ZSP Czarnków,

II miejsce: Adam Fijałkowski – ZS Biała,

III miejsce: Izabela Ignaczak – ZSP Trzcianka,

III miejsce: Dawid Furman – ZSL Goraj.

Wymienieni uczniowie będą reprezentować powiat czarnkowsko-trzcianecki podczas Regionalnego Konkursu Matematycznego, który odbędzie się 1 czerwca 2010 r. w naszej szkole. Konkurs przeprowadzony zostanie dla najlepszych z powiatów: pilskiego, chodzieskiego, złotowskiego, poznańskiego, gnieźnieńskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego.

 

Danuta Karpińska

Tydzień Pamięci o Zbrodni Katyńskiej 12-16.04. 2010

13.04.2010  o  9.00 , 10.50  i 12.00 ( sala  konferencyjna  w budynku A) w montażu słowno-muzycznym „Katyń -Golgota Wschodu" młodzież upamiętni ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem.

KLASY BIORĄCE UDZIAŁ W APELU:

I TURA- GODZ .9.00

  • I B4 , I H4, II BE , II EK , II H4 ,III EL , II az , II bz , II dz , III Ż4 IV EL , IV I4

II TURA -GODZ.10.50

  • I I4, I M4 , IŻ4 , II LG , II I4 ,II Ż4 , III IE , III IH , II gz, II cz , II ez , II sp , III sp

III TURA- GODZ. 12.00

  • I EK , I LG , III EK , III IM , IV EK , IV HA , IV M4 , IV Ż4, IV TE , Icz , I dz

W bibliotece odbędzie się projekcja filmu „Katyń" Andrzeja Wajdy oraz  pokaz slajdów „Katyń...ocalić od zapomnienia". Młodzież  będzie miała możliwość zapoznania się z  wystawą „ Katyń - walka o prawdę".

Klasy biorące udział w projekcji filmu „Katyń"(biblioteka):

12.04.2010-  II LG (6,7 lekcja)

14.04.2010- II Ż4(3,4 lekcja)

15.04.2010- III  IH (3,4 lekcja)

16.04.2010-II  H4 (4,5 lekcja)

Zapraszamy - organizatorzy

filmy

erasmus plus

 

baner vulcan 1
steico klasa patronacka
szk odkrywcow 
 bip logo
 
 
 
szkola_humanitarna

dp

ecdl
 

szk_bez_przem_log

cert1
logo top
 godło

 

JMod Facebook Slider Likebox

Ta strona używa ciasteczek w celu usprawnienia korzystania z niej. Dowiedz się więcej tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej domeny.

EU Cookie Directive Module Information