blank

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest dla młodocianych pracowników w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do złożenia egzaminu na tyłu robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika oraz podjęcia pracy w danym zawodzie.

 2. Uczeń starający się o przyjęcie do ZSZ zobowiązany jest do złożenia stosowanych dokumentów i zaświadczeń lekarskich przewidzianych odrębnymi przepisami prawa.

 II. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 1. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą, a młodocianym pracownikiem.

 2. Treść umowy określają aktualne przepisy prawne w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 3. Szkoła stwierdza kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne osób prowadzących praktyczną naukę zawodu.

 4. Podmiot przyjmujący uczniów na praktyczną naukę zawodu zapewnia środki dydaktyczne (maszyny, urządzenia, narzędzia) oraz zapewnia odpowiednie warunki BHP i spełnia inne wymagania zgodne z aktualnymi przepisami prawa w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 5. Umowy o praktyczną naukę zawodu są rejestrowane przez szkołę.

 III. PROWADZENIE DZIENNICZKA PRAKTYKI

 1. Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu prowadzi rzetelnie i na bieżąco dzienniczek praktycznej nauki zawodu, wypełniając realizację programu praktycznej nauki zawodu.

 

2. Praktyczna nauka zawodu kończy się wystawieniem oceny przez pracodawcę lub wyznaczoną przez niego osobę.

 

 IV. OCENIANIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 1. Ocenę z praktycznej nauki zawodu ustala pracodawca.

 2. Ocenę z praktycznej nauki zawodu ustala się dwa razy w roku (śródroczna, końcowa). 

 3. Kierownik szkolenia praktycznego zatwierdza ocenę z praktycznej nauki zawodu młodocianych.

filmy

erasmus plus

 

baner vulcan 1
steico klasa patronacka
 
 bip logo
 
 
 
szkola_humanitarna

dp

ecdl
 

szk_bez_przem_log

cert1
logo top
 godło

 

JMod Facebook Slider Likebox

Ta strona używa ciasteczek w celu usprawnienia korzystania z niej. Dowiedz się więcej tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej domeny.

EU Cookie Directive Module Information