blank

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane w dniu 2013-11-07 o godzinie 10:44 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2013-11-07 o godzinie 10:44 (numer ogłoszenia 453996-2013).

Treść zamieszczonego ogłoszenia w załączeniu.

 

Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Urząd Zamówień Publicznych.


453996-2013.html

Czarnków: Kompleksowa dostawa gazu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie.
Numer ogłoszenia: 453996 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 441098 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego, ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552346 w. 20, faks 067 2552346.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem jest kompleksowa dostawa gazu GZ50 z sieci dystrybucyjnej do ZSP im. J. Nojego w Czarnkowie w miesiącach listopad - grudzień 2013r. Moc zamówiona 105 m3h. Szacowana ilość gazu 46000 m3.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79385,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 97644,04
  • Oferta z najniższą ceną: 97644,04 / Oferta z najwyższą ceną: 97644,04
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający przeprowadził dwa postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (412696, 423082). W związku z tym, iż w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, nie zostały złożone żadne oferty zamawiający unieważnił postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

filmy

erasmus plus

 

baner vulcan 1
steico klasa patronacka
szk odkrywcow 
 bip logo
 
 
 
szkola_humanitarna

dp

ecdl
 

szk_bez_przem_log

cert1
logo top
 godło

 

JMod Facebook Slider Likebox

Ta strona używa ciasteczek w celu usprawnienia korzystania z niej. Dowiedz się więcej tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej domeny.

EU Cookie Directive Module Information